Montaža dveh RTG naprav na sortirni liniji.

V novo opremljenem objektu večjega logističnega podjetja smo namestili dve rentgenski napravi in sicer večjo HiScan 145180 2is za pregled paletnih in večjih pošiljk ter manjšo HiScan100100V 2is. Slednja je bila integrirana v sistem tekočih trakov. Zaradi bolj kompleksnega obratovanja sortirne linije smo RTG prilagodili oz. integrirali v sistem tekočih trakov. Na ta način lahko stranka preko PLC kontrolerja za tekoče trakove prižge ali ugasne in določi smer obračanja trakov vključno z RTG napravo.