Montaža nove RTG naprave za pregled prtljage

Sortirnica prtljage v novem terminalu Fraport Slovenija je dobila novo pridobitev. Naše podjetje je skupaj z ekipo podjetja Nuctech vzpostavila delovanje nove RTG naprave proizvajalca Nuctech s CT funkcijo, ki je na novo razvit sistem za pregled prtljage s pomočjo računalniške tomografije. Sistem inovativno združuje tehnologijo diskriminacije dvojnih energetskih materialov s spiralno CT tehnologijo.

Z večdimenzionalnimi informacijami, ki jih sistem pridobi, avtomatizira odkrivanje in alarmiranje eksplozivov, tekočin in narkotikov z veliko večjo verjetnostjo odkrivanja in nižjo stopnjo lažnih alarmov.

Naprava je zasnovana s širokim tunelom in večjimi zmogljivostmi pretoka prtljage, je idealna varnostna rešitev za letališča, carino, tranzitne postaje, vladne stavbe, javne dejavnosti in drugo.