OBVESTILO O VIDEONADZORU

Družba PAN elektronik d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo kot upravljavec osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora (»upravljavec«) s tem obvestilom podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov ob izvajanju videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore kot tudi znotraj delovnih prostorov.

To obvestilo se nanaša na izvajanje videonadzora na lokacijah poslovnih stavb družbe in sicer: Gorenjska cesta 39 in Kranjska cesta 24, 4202 Naklo.

Kot upravljavec osebnih podatkov svojo obveznost zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov jemljemo resno in vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Naši kontaktni podatki so sledeči:

Telefonska številka: 04 277 00 00.

Elektronski naslov: info@pan-elektronik.si

1. Nameni in pravne podlage obdelave osebnih podatkov
     a. V primeru videonadzora dostopa v poslovne prostore

Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je naš zakoniti interes zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore in izstopa iz njih.

V ta namen obdelujemo sledeče osebne podatke: posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka.

Znotraj delovnih prostorov

Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je naš zakoniti interes izključno kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi in premoženja.

V veliki večini primerov so kamere, ki so nameščene znotraj stavb, nameščene tako, da spremljajo le dogajanje na hodnikih ter vhodih, predvsem z namenom vpogleda v dogajanje izven uradnih ur, v primeru, če se sproži alarmna naprava.

V ta namen obdelujemo sledeče osebne podatke: posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka.

2. Uporabniki osebnih podatkov in nadaljnje obdelave

Do vaših podatkov imajo dostop zgolj izrecno pooblaščeni zaposleni, ki so k varovanju osebnih podatkov zavezani na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi, razen kolikor je to potrebno za izvedbo morebitnih kazenskih ali drugih uradnih postopkov (v tem primeru jih delimo na primer s policijo, drugimi organi pregona, našimi pravnimi svetovalci in sodišči).

3. Spremljanje dogajanja v živo ter možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo

Dogajanje v živo spremljamo na sledečih lokacijah, in sicer na Gorenjski cesti 39, medprostor pisarne direktorice. V tem primeru imajo dostop do žive slike samo osebe, ki imajo z naše strani za to izrecno pooblastilo.

4. Informacija o prenosu podatkov v tretje države

Podatki se ne prenašajo v tretje države.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov zbranih na podlagi izvajanja videonadzora ne bomo hranili več kot 1 leto, v večini primerov pa ne več kot 2 meseca. V primeru, da podatke potrebujemo za namene kazenskih ali drugih uradnih postopkov, jih bomo hranili še ves čas trajanja takega postopka.

6. Vaše pravice

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  • pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17 GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke. Upoštevajte, da v primeru videonadzora to pogosto ni mogoče;
  • pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  • pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in

7. Pravica vložitve pritožbe

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@pan-elektronik.si ali po pošti na naslov: PAN elektronik d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si/.

8. Končne določbe

Upravljavec je sprejel tudi pravilnik o izvajanju videonadzora, v katerem so podrobneje opredeljene relevantne informacije o izvajanju videonadzora ter opredeljene lokacije kamer. V kolikor želite, nas lahko kontaktirate na zgoraj navedene kontaktne naslove in vam bomo pravilnik predložili na vpogled.

To obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 21.3.2024.