Nadzor dostopa v prostore podjetja, trgovine, pisarne, poslovne stavbe, banke,  letališča, itd., je dandanes nuja, ki našim kupcem pomaga zagotavljati njihovo varnost, varnost njihovega premoženja in njihovih zaposlenih, predvsem pa učinkovito varovanje poslovnih informacij.

Sistem kontrole pristopa oz. pristopna kontrola je skupek strojne in programske opreme, ki omogoča, da posameznikom ali skupinam ljudi dovolimo ali onemogočimo dostop do določenih objektov, vstop v določene prostore ali izhod iz njih, vedno ali le v določenih časovnih intervalih, v skladu s poslovno in varnostno politiko naročnika.

Strojna oprema fizično preprečuje ali omejuje možnost dostopa ali vstopa, programska oprema pa skupaj s potrebno računalniško in komunikacijsko opremo tvori možgane sistema in določa pravice in omejitve za posameznike ali skupine uporabnikov.

Registracija delovnega časa

Namen evidence delovnega časa je natancno beleženje prihodov zaposlenih na delo oz. njihovih odhodov z dela, čas, porabljen za malico, trajanje odsotnosti zaradi službenih ali privatnih zadev, zamude, prezgodnje odhode z dela, korišcenje ur, dopustov, bolniško odsotnost itd.

 V kombinaciji z dobro organizacijo dela in stimulativnim nagrajevanjem lahko evidenca delovnega časa podjetju prinese izdatne prihranke, obenem pa tudi izboljša upravljanje s cloveškimi viri.