Sistem za avtomatsko javljanje požara uporabljamo za zgodnje odkrivanje požara na varovanem območju. Naši sistemi zagotavljajo varnost za različne zahteve in so preprosti za uporabo tako za vzdrževalce zgradb kot tudi za gasilce. Ob prvem znaku nevarnosti sprožijo alarm, aktivirajo sistem za zvočno vodenje evakuacije in sprožijo sistem za gašenje.

Tipični primeri uporabe

  • zaščita objektov in zgradb,
  • zaščita ljudi (v bolnišnicah, domovih za starostnike, vrtcih in podobno),
  • zaščita posameznih strojev in delov opreme v tehnološkem procesu,
  • preprečevanje prekinitve proizvodnih procesov,
  • preprečevanje širjenja požara na okoliške objekte.

Sodobni elektronski sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požara so ključnega pomena v celotnem paketu ukrepov zagotavljanja požarne varnosti. Požar zaznajo v najzgodnejši fazi in v največji možni meri pripomorejo k učinkovitosti vseh ostalih ukrepov za preprečitev širjenja požara in s tem nastanka večje gmotne škode ali ogrožanja človeških življenj.