//Šolanje operaterjev
Šolanje operaterjev 2017-01-04T10:32:50+00:00

Šolanje rentgenskih operaterjev

Na podlagi odločbe Javne agencije za civilno letalsto RS, izvajamo izobraževanja po programih “Rentgenski operater” in obnovitveno usposabljanje po programu Rentgenski operater. Program Rentgenski operater v celoti nadomešča usposabljanja po programih “Bombni operater” in je usklajen z veljavno zakonodajo ter ustreza zahtevam dela na kontrolnih točkah, kjer se za pregled predmetov uporabljajo pretočni rentgenski aparati.

Z usposabljanjem po programu Rentgenski operater, udeleženec – varnostnik/varnostnica pridobi potrebna znanja za uspešno delo s pretočnimi rentgenskimi aparati na kontrolnih mestih, se seznani z delom in organizacijo kontrolnih mest ter se usposobi za izvajanje pregleda ljudi, prtljage in vozil ki prehajajo kontrolna mesta, s poudarkom na vsebinah, pomembnih za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.

Šolanje rentgenskih operaterjev

Na podlagi odločbe Javne agencije za civilno letalsto RS, izvajamo izobraževanja po programih “Rentgenski operater” in obnovitveno usposabljanje po programu Rentgenski operater. Program Rentgenski operater v celoti nadomešča usposabljanja po programih “Bombni operater” in je usklajen z veljavno zakonodajo ter ustreza zahtevam dela na kontrolnih točkah, kjer se za pregled predmetov uporabljajo pretočni rentgenski aparati.

Z usposabljanjem po programu Rentgenski operater, udeleženec – varnostnik/varnostnica pridobi potrebna znanja za uspešno delo s pretočnimi rentgenskimi aparati na kontrolnih mestih, se seznani z delom in organizacijo kontrolnih mest ter se usposobi za izvajanje pregleda ljudi, prtljage in vozil ki prehajajo kontrolna mesta, s poudarkom na vsebinah, pomembnih za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.

Program je namenjen

  • osebam, ki izvajajo pregledovanje oseb, predmetov, ročne in oddane prtljage,
  • osebam, ki izvajajo pregledovanje blaga in pošte,
  • osebam, ki izvajajo pregledovanje pošte in materiala letalskega prevoznika, dobav blaga za letalskega prevoznika in dobav zalog za oskrbo na letališču,
  • osebam, ki opravljajo preglede vozil,
  • vsem drugim, ki opravljajo naloge na različnih varnostno nadzornih točkah oziroma kontrolnih mestih z uporabo rentgenskih aparatov, kovino detektorskih vrat, ročnih detektorjev kovin in sistemov za detekcijo eksplozivnih snovi.

Obnovitveno usposabljanje rentgenskih operaterjev, je namenjeno rentgenskim operaterjem, ki želijo – morajo obnoviti osnovna teoretična znanja s področja dela na kontrolni točki. Na usposabljanju se seznanijo z novostmi na področju varnostnega pregleda prtljage in oseb ter obnovijo znanje praktičnega dela s pretočnimi rentgenskimi aparati, kovino detektorskimi vrati, ročnimi detektorji kovin in sistemi za detekcijo eksplozivnih snovi.

Pri obeh programih usposabljanje poteka kombinirano v učilnici, na rentgenskem aparatu in se dopolnjuje z delom na domu, preko e-učilnice, na naslovu www.rtgslika.si.

Preko e-učilnice ponujamo tudi doponilna (interna) izobraževanja rentgenskih operaterjev.

Intenzivnost in način izvedbe usposabljanj lahko prilagodimo željam naročnika.

Administracija