Specialna oprema

Kupcem svetujemo, kako opremo izkoristiti v največji možni meri, da bodo ljudje in blago v njihovi oskrbi kar najbolj varni. Z napravami, ki zaznavajo radiološke, eksplozivne ter kermične in biološke grožnje se lahko ustrezne službe ter organi pregona zoperstavljajo vse večji nevarnosti terorizma.