V vsaki aplikaciji je požarna zaščita – zatesnitev vseh rež v požarno odpornih konstrukcijah – ključnega pomena za maksimiranje njene sposobnosti obvarovanja življenja ljudi in premoženja. Take reže zajemajo servisne preboje skozi stene in strope.

Pomembno je upoštevati, da vsaka servisna inštalacija, ki prehaja skozi požarne gradbene elemente, v primeru požara reagira na drugačen način, tako da požarna zaščita ne more biti en sam sistem, rešitev ali izdelek, s katerim bi lahko zaščitili vse servisne inštalacije.