Vzpostavitev delovanja zapornic.

Na željo stranke, ki je želela malenkost bolj kompleksen način prehajanja vozil preko zapornic smo uredili nadzorovano odpiranje zapornic. Vgradili smo sistem proizvajalca PRIMA sistemi.

Za glavni terminal smo uporabili centralno enoto PRIMA Alpha 4, ki omogoča 4x relejski izhod, 4x traznistorski izhod, 10x vhodi ter priklop drugih naprav preko rs485. Na zapornice smo vgradili čitalec PRIMA Nexus M ter dodali elektromagnetne zanke za preverjanje prisotnosti vozila.

V sistemu lahko zapornice upravljamo tudi oddaljeno kjer lahko pregledujemo tudi celotno zgodovino prehodov oz. dogajanja na sami centralni enoti.