Montaža videonadzornega in protipožarnega sistema.

Stranka je odkupila starejšo proizvodno halo za namen proizvodnje plastičnih kompozitov. V hali je bilo potrebno urediti požarno varovanje in sicer v kar 4. nadstropjih kjer bo potekala dejavnost. Prav tako smo na željo stranke zmontirali video nadzorne kamere proizvajalca Dahua, ki večinoma pokrivajo vhode in izhode stavbe. Nekatere kamere smo montirali tudi v posamezna nadstropja. Prav tako smo v stavbi vzpostavili omrežje z eno sistemsko omarico v pritličju in drugo v 2. nadstropju. Tako smo razpršili dostopne točke in stranki omogočili, da ob potrebi dodatnih kamer ni potreben velik poseg s polaganjem podatkovnih kablov. V tem primeru podatkovni kabel položimo le od kamere pa do prve oz. najbližje dostopne točke.