ANPR – sistem za prepoznavo registrskih tablic.

Avtomatsko odpiranje vrat poznanim strankam, vodenje evidence vstopa gostov, informacija koliko vozil je v obratu, itd.