Usposabljanje rentgenskih operaterjev

Program Rentgenski operater v celoti nadomešča usposabljanja po starem programu (MNZ) “Bombni operater” in je usklajen z veljavno zakonodajo ter ustreza zahtevam dela na kontrolnih točkah, kjer se za pregled predmetov uporabljajo pretočni rentgenski aparati.

Z usposabljanjem po programu Rentgenski operater, udeleženec – varnostnik/varnostnica pridobi potrebna znanja za uspešno delo s pretočnimi rentgenskimi aparati na kontrolnih mestih, se seznani z delom in organizacijo kontrolnih mest ter se usposobi za izvajanje pregleda ljudi, prtljage in vozil ki prehajajo kontrolna mesta, s poudarkom na vsebinah, pomembnih za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.

Usposabljanje po prenovljenih in usklajenih programih (osnovno in obnovitveno) traja 10 delovnih dni.

Cena osnovnega usposabljanja in opravljanja izpita je 1.495,00 EUR. Cena vključuje prvo opravljanje izpita. Cena ponovnega opravljanje izpita je 120,00 EUR. Cena obnovitvenega usposabljanja in opravljanja izpita je 770,00 EUR.

Usposabljanje se izvede, če/ko je prijavljenih najmanj 8 kandidatov. Naročnik je stroške usposabljanja dolžan poravnati najmanj 3 dni pred pričetkom usposabljanja.