Usposabljanje rentgenskih operaterjev

Program Rentgenski operater v celoti nadomešča usposabljanja po starem programu (MNZ) “Bombni operater” in je usklajen z veljavno zakonodajo ter ustreza zahtevam dela na kontrolnih točkah, kjer se za pregled predmetov uporabljajo pretočni rentgenski aparati.

Z usposabljanjem po programu Rentgenski operater, udeleženec – varnostnik/varnostnica pridobi potrebna znanja za uspešno delo s pretočnimi rentgenskimi aparati na kontrolnih mestih, se seznani z delom in organizacijo kontrolnih mest ter se usposobi za izvajanje pregleda ljudi, prtljage in vozil ki prehajajo kontrolna mesta, s poudarkom na vsebinah, pomembnih za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.

Usposabljanje po prenovljenih in usklajenih programih (osnovno in obnovitveno) traja 10 delovnih dni.

  • Cena osnovnega usposabljanja in opravljanja izpita je 1.540,00 EUR. Cena vključuje prvo opravljanje izpita.
  • Cena ponovnega opravljanje izpita je 120,00 EUR.
  • Cena obnovitvenega usposabljanja in opravljanja izpita je 770,00 EUR.

Usposabljanje se izvede, če/ko je prijavljenih najmanj 8 kandidatov. Naročnik je stroške usposabljanja dolžan poravnati najmanj 3 dni pred pričetkom usposabljanja.