Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana / Fraport Slovenija

Leta 2021 je naše podjetje skupaj s proizvajalcem SRK Baggage Handling Systems iz Nemčije pričelo z montažo novega sistema tekočih trakov za transport odhodne prtljage v novo nastalem terminalu.

Razlog za izgradnjo nove – moderne sortirnice prtljage je bila integracija dveh avtomatskih bralnikov črtnih kod in integracija novega 3D rentgena z redundančno funkcijo pregleda oddane prtljage na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Sestavljen je iz tekočih trakov, odmičnih rok in premičnih trakov ter 14 prijavnih linij (check in okenc) z dodatnim check in-om za oddajo prtljage večjih velikosti. Sistem tekočih trakov se zaključi na sortirni liniji, oz. vrtiljaku, kjer je zaradi integracije sledenja posameznim kosom prtljage in avtomatskim sortiranjem učinkovitost veliko večja kot v stari sortirnici. Z novim sistemom smo pretočnost potnikov povečali s prejšnih 500 na 1200 kosov prtljage/h.

V novem terminalu smo vzpostavili tudi nov sistem koržnih trakov za pobiranje prtljage prihodnih letov.

Prenova stare sortirnice Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana / Fraport Slovenija

V začetku leta 2024 smo končali s prenovo stare sortirnice prtljage B, ki ni bila v uporabi od pridobitve nove v A terminalu letališča Fraport Ljubljana. Ker je bil sistem dotrajan ter potreben prenove smo temeljito pregledali vse aktivne in periferne sisteme ter na podlagi pregleda namestili novo RTG napravo, ki je povezana v skupen sistem z novo sortirnico. K novemu RTG smo namestili tudi vse pripadajoče delovne postaje, stikala, itd.

Kontrolni sistem transportnih trakov smo zamenjali z novejšim PLC kontrolnikom ter prilagodili konfiguracijo sodobni RTG napravi. Poleg zamenjave nekaj trakov smo predelali in umestili tudi posamezne konstrukcije transportnih trakov.

Sortirnica B je tako ponovno pripravljena za uporabo.

Aerodrom Maribor

V letu 2008 smo skupaj v partnerstvu z gradbenim podjetjem dobili razpis za dobavo in montažo sistema tekočih trakov za transport prtljage, vključno z avtomatsko rentgensko napravo EDS za odkrivanje eksplozivov ter ostalimi rentgenskimi napravami

Tokrat smo sodelovali z Nizozemskim proizvajalcem Vanderlande Industries. Sama zasnova sistema tekočih trakov je podobna kot na ljubljanskem letališču, le v manjšem obsegu in z le eno linijo prijavnih okenc (9), ter eno avtomatsko EDS napravo za odkrivanje eksplozivov. Tudi tu gre vsak kos oddane prtljage obvezno v rentgenski pregled, sistem prtljago, glede na rezultat EDS-a, avtomatsko sortira. Pregledana in nenevarna prtljaga konča na »vrtiljaku« za sortiranje, dokler je delavci ne naložijo na vozičke za transport do letal.

Z deli smo pričeli spomladi 2009, dokončali ter v uporabo predali smo sistem ODHODOV, vendar se je nedolgo za tem gradbeno podjetje znašlo v stečaju. Projekt je ostal nedokončan do leta 2013, ko smo kot podizvajalci drugega gradbenega podjetja obnovili oz. ponovno usposobili del sistema odhodov ter namestili tudi sistem za prihodno prtljago.

Sistem za prihodno prtljago je sestavljen iz dveh ločenih nakladalnih in transportnih trakov, ki se nahajajo v kleti, sortirnici letališča, ki popeljeta vso prihodno prtljago na dva vrtiljaka za prevzem prtljage v pritličju prihodne avle mariborskega letališča.

Letališče Cerklje ob Krki

Tudi na tem letališču smo namestili več manjših rentgenskih naprav za pregled osebne prtljage, kot tudi večjo rentgensko napravo za pregled oddane prtljage in tovora.

Obenem smo skupaj v sodelovanju z SRK Baggage Handling Systems namestili tudi prijavni pult s tehnico, t.i. check in, ki popelje prtljago v sortirnico ter krajši zbirni tekoči trak za prtljago v prihodih.

Aerodrom Portorož

Na letališču Portorož smo vzpostavili delovanje več rentgenskih naprav ter detektor eksploziva.