Videonadzorni sistem omogoča pregled dogajanja na objektu s pomočjo kamer v živo ali pregledovanje video posnetkov o dogodkih, ki so se zgodili v preteklosti. Pri vzpostavitvi videonadzornega sistema moramo upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov in video nadzoru – ZVOP -1.

Videonadzorne sisteme uporabljamo za:

  • nadziranje: s pomočjo večjega števila kamer na različnih lokacijah dobimo izčrpno slikovno informacijo o dogajanju, zato lahko tako večje število varnostnikov nadomestimo z enim samim.
  • dokumentiranje dogodkov (snemanje, shranjevanje slike): raziskave kažejo, da slika podaja največ informacij, zato jo je smiselno hraniti za morebitno rekonstrukcijo dogodka (npr. rop, vlom, požar, kraje, okvare pri proizvodnji, obiski …).
  • zaznavanje gibanja (video senzor – alarmna naprava): kombinacija nadzora in uporabe kamer kot detektorjev gibanja se vse bolj uporablja tako za notranje kot za zunanje varovanje. Ko alarmna naprava zazna gibanje telesa v dometu kamere, sproži alarm

Z razvojem IP tehnologij (tehnologija, ki poganja internet), ki omogočajo hitre prenose in megapixel ločljivosti slike, se vsebolj opušča analogna tehnologija. Slabost analogih kamer za video nadzor je majhna ločljivost, ki največkrat ne omogoča razpoznavnosti storilcev kaznivih dejanj, kot tudi ne prepoznavnost avtomobilskih tablic.

Vse te zagate so z novimi digitalnimi tehnologijami odpravljene, hkrati pa uporabniki precej pridobijo na stabilnosti sistema. Mnogim prehod na IP video nadzor odtehta prav možnost oddaljenega dostopa do kamer, pri katerem lahko prek interneta od kjer koli, tudi z mobilnih telefonov, dostopamo do slike iz video nadzornega sistema.

Posebno pozornost pa je potrebno posvetiti pravi izbiri opreme in postavitvi le te. Z nakupom najkvalitetnejše opreme, bomo ob nepravilni postavitvi izgubili vloženi denar, sistem pa bo prav uporaben. Zaradi tega prepustite pravo izbiro in pravilno postavitev izkušenim strokovnjakom.